1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R14
  4. Kế toán yêu cầu gửi mẫu C2-02a, C2-02b: Giấy rút dự toán có thông tin Cam kết chi khi gửi qua KBĐT cần lên thông tin Cam kết chi

Kế toán yêu cầu gửi mẫu C2-02a, C2-02b: Giấy rút dự toán có thông tin Cam kết chi khi gửi qua KBĐT cần lên thông tin Cam kết chi

1. Mục đích

Giúp kế toán gửi mẫu C2-02a, C2-02b: Giấy rút dự toán có thông tin Cam kết chi.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R14, kế toán đã khai báo thông tin Cam kết chi trên chứng từ C2-02a, C2-02b: Giấy rút dự toán để gửi Kho bạc điện tử, tuy nhiên thông tin Cam kết chi không hiển thị trên hồ sơ của đơn vị nên bị KBNN trả về.

– Kể từ phiên bản R14, khi khai báo thông tin Cam kết chi trên chứng từ C2-02a, C2-02b: Giấy rút dự toán để gửi Kho bạc điện tử thì sẽ lấy được Cam kết chi để hồ sơ hợp lệ.

Cụ thể như sau:

Lập chứng từ có thông tin Cam kết chi

  • Đơn vị lập chứng từ Giấy rút dự toán tiền gửi có thông tin Cam kết chi (vào menu Kho bạc\Rút dự toán\Rút dự toán tiền gửi).

Xem thêm hướng dẫn Rút dự toán từ cam kết chi tại đây.

  • Nhấn In để in mẫu C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước (Nghị định 11/2020/NĐ-CP); mẫu C2-02b/NS: Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

  • Khai báo tham số báo cáo.

Ví dụ: mẫu C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

  • Nhấn Đồng ý => mẫu C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước (Nghị định 11/2020/NĐ-CP); C2-02b/NS: Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước (Nghị định 11/2020/NĐ-CP) lên đúng thông tin Cam kết chi.

Tạo hồ sơ Kho bạc điện tử

  • Vào menu Kho bạc điện tử, kế toán thêm mới hồ sơ giao dịch.

Xem thêm hướng dẫn thêm mới hồ sơ giao dịch tại đây.

  • Nhấn vào biểu tượng xem trước chứng từ để xem chứng từ.

=> Mẫu C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước (Nghị định 11/2020/NĐ-CP) lên đúng thông tin Cam kết chi.

=> Mẫu C2-02b/NS: Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước (Nghị định 11/2020/NĐ-CP) lên đúng thông tin Cam kết chi.

Cập nhật 27/02/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger