1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R15
  4. Kế toán yêu cầu có cảnh báo khi chưa làm xong chứng từ Xác định kết quả hoạt động

Kế toán yêu cầu có cảnh báo khi chưa làm xong chứng từ Xác định kết quả hoạt động

1. Mục đích

Giúp kế toán biết được cần phải làm chứng từ Xác định kết quả hoạt động trước khi in báo cáo B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R15, khi in báo cáo B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động, phần mềm báo “Báo cáo không có số liệu” do đơn vị chưa làm bút toán Xác định kết quả hoạt động trước.

– Kể từ phiên bản R15, khi in báo cáo B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động, nếu không có số liệu chương trình sẽ hiển thị cảnh báo “Vui lòng thực hiện xác định kết quả hoạt động trước khi in báo cáo ngay tại đây“.

  • Nhấn vào đường link tại đây trên câu thông báo để lập chứng từ xác định kết quả hoạt động.

  • Nhập thêm Diễn giải (nếu cần) và nhấn Cất.

  • Chọn menu Báo cáo\Báo cáo tài chính\B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động để in lại báo cáo.
Cập nhật 23/03/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger