Kế toán viên lập hồ sơ giao dịch

Trước khi sử dụng chức năng Kho bạc điện tử trên phần mềm Mimosa.NET 2020, kế toán phải lập đầy đủ các chứng từ kho bạc phát sinh trong kỳ, ví dụ như Rút dự toánChuyển khoản kho bạc

Sau khi lập các chứng từ kho bạc phát sinh trong kỳ, kế toán viên kết nối vào hệ thống DVC và lập bộ hồ sơ giao dịch với KBNN ngay trên phần mềm Mimosa.NET 2020.

Lưu ý: Điều kiện phê duyệt chứng từ của Kho bạc

1. Chung:

 • Tiêu đề hồ sơ: 
  • Tối đa 150 ký tự
  • Diễn giải dòng chi tiết chứng từ: tối đa 240 ký tự

2. Mẫu C2-02: Giấy rút dự toán

– Nội dung bắt buộc:

 • Trên mẫu Rút dự toán chuyển khoản, tích ô Chuyển khoản.
  • Đơn vị nhận tiền
  • Địa chỉ
  • Số TK
  • Tại KBNN (NH)
 • Trên mẫu Rút dự toán tiền mặt, tích vào ô Tiền mặt tại NH, Tiền mặt tại KB.
  • Hoặc người nhận tiền
  • Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp.

– Giới hạn số dòng chi tiết:

 • C2-02a:
  • Nếu Diễn giải chi tiết dài (mỗi diễn giải chi tiết khoảng hơn 5 dòng 240 ký tự) tối đa 8 dòng chi tiết.
  • Nếu Diễn giải chi tiết ngắn (mỗi diễn giải chi tiết chỉ 1 dòng khoảng 62 ký tự) tối đa được 43 dòng.
 • C2-02b:
  • Nếu Diễn giải chi tiết dài (mỗi diễn giải chi tiết khoảng 4 dòng 240 ký tự) tối đa 16 dòng chi tiết.
  • Nếu Diễn giải chi tiết ngắn (mỗi diễn giải chi tiết chỉ 1 dòng khoảng 43 ký tự) tối đa được 48 dòng.

3. Mẫu C4-02: Ủy nhiệm chi

– Nội dung bắt buộc:

 • Trên mẫu Ủy nhiệm chi, tích ô Chuyển khoản.
  • Đơn vị nhận tiền
  • Địa chỉ
  • Tài khoản
  • Tại KBNN (NH)
 • Trên mẫu Ủy nhiệm chi, tích vào ô Tiền mặt tại NH, Tiền mặt tại KB.
  • Hoặc người nhận tiền
  • Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp.

– Giới hạn số dòng chi tiết:

 • C4-02a:
  • Nếu Diễn giải chi tiết dài (mỗi diễn giải chi tiết khoảng hơn 2 dòng 240 ký tự) tối đa 3 dòng chi tiết.
  • Nếu Diễn giải chi tiết ngắn (mỗi diễn giải chi tiết chỉ 1 dòng khoảng 87 ký tự) tối đa được 16 dòng.
 • C4-02b:
  • Nếu Diễn giải chi tiết dài (mỗi diễn giải chi tiết khoảng 4 dòng 240 ký tự) tối đa 3 dòng chi tiết.
  • Nếu Diễn giải chi tiết ngắn (mỗi diễn giải chi tiết chỉ 1 dòng khoảng 49 ký tự) tối đa được 16 dòng.

Bước 1: Kết nối vào hệ thống DVC trực tuyến

1. Chọn menu Kho bạc điện tử. Nhấn Kết nối DVC.

2. Nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu của kế toán viên để kết nối tới hệ thống DVC của KBNN (thường được KBNN gửi về trong email).

3. Nhấn Kết nối.

Bước 2: Kế toán lập hồ sơ giao dịch

1. Chọn menu Kho bạc điện tử. Nhấn Kế toán viên lập hồ sơ giao dịch.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin trên giao diện Thêm mới hồ sơ:

Mã hồ sơ: mã chương trình mặc định (không được phép sửa lại). Trong đó:

 • M: Mã KBNN quy định cho MISA
 • 20: năm hạch toán
 • 1234567: mã QHNS của đơn vị
 • 1261: mã giao dịch tại KBNN
 • 00001: số thứ tự hồ sơ
 • Trường hợp trùng mã hồ sơ thì chỉ được sửa số thứ tự hồ sơ hoặc nhấn Nạp để nạp lại dữ liệu.

– Nhập Ngày tạo. Lưu ý thông tin này sẽ là căn cứ để phần mềm lấy lên các chứng từ kho bạc tương ứng.

– Nhập Tiêu đề hồ sơ.

4. Nhấn Thêm mẫu chứng từ.

5. Chọn Nghiệp vụ, ví dụ Rút dự toán chuyển khoản.

6. Chọn Số tài khoản giao dịch với KBNN, Số chứng từ kế toán.

7. Tích chọn các mẫu chứng từ cần nộp.

Lưu ý: Có thể nhấn biểu tượng kính lúp để xem trước các mẫu chứng từ.

8. Nhấn Thêm.

9. Nhấn Tải lên file đính kèm để đính kèm file (nếu có).

10. Nhấn Thêm mẫu chứng từ để thêm các chứng từ giao dịch khác.

11. Sau khi đã hoàn tất, nhấn Cất.

12. Nhấn Gửi phê duyệt để gửi hồ sơ cho Kế toán trưởng phê duyệt. Hồ sơ sau khi gửi phê duyệt sẽ là Chờ kế toán trưởng phê duyệt.

 

Cập nhật 18/08/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger