Kế toán Tài sản cố định

III. KHÔNG SỬ DỤNG PHÂN HỆ TSCĐ VÀ PM QLTS

  1. Mua sắm TSCĐ
  2. Ghi giảm, thanh lý TSCĐ
  3. Hạch toán nâng cấp, sửa chữa TSCĐ
  4. Trích khấu hao TSCĐ
  5. Tính hao mòn TSCĐ
Cập nhật 01/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
GỌI NGAY

Để lại bình luận

icon messenger