1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R9
  4. Kế toán muốn hạch toán riêng được số tiền + tiểu mục của Phụ cấp đặc biệt ngành, các khoản khấu trừ KTX, Thuế, Truy lĩnh lương từ QLCB sang

Kế toán muốn hạch toán riêng được số tiền + tiểu mục của Phụ cấp đặc biệt ngành, các khoản khấu trừ KTX, Thuế, Truy lĩnh lương từ QLCB sang

1. Mục đích

Khi kết nối với QLCB, trường hợp trong tháng có khoản lương do BHXH chi trả, kế toán có thể lập giấy rút dự toán đúng số tiền lương mà đơn vị trả.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R9, hiện tại khi lấy chứng từ hạch toán lương và chuyển khoản lương, bảo hiểm lấy từ bảng lương truy lĩnh và bảng lương từ phần mềm QLCB xuống đang hạch toán chung trên cùng một chứng tự hạch toán và sinh trên cùng một giấy rút lương, bảo hiểm.

– Kể từ phiên bản R9, trong tháng đơn vị phát sinh bảng lương chính thức, bảng lương truy lĩnh đã làm trên phần mềm QLCB thì:

  • Sinh chứng từ hạch toán lương riêng của bảng lương truy lĩnh, bảng lương chính thức. Bảng lương truy lĩnh cũng hạch toán theo nguồn, MLNS, phòng ban giống bảng lương chính thức
  • Sinh giấy rút lương, giấy rút bảo hiểm của bảng lương truy lĩnh và bảng lương chính thức riêng.

Cụ thể như sau:

  • Vào phân hệ Tiền lương\Lấy bảng tính lương, BH, KPCĐ.
  • Chọn Bảng lương truy lĩnh đã tính bên phần mềm QLCB.VN.
  • Nhấn Lấy dữ liệu. Chương trình lấy lên bảng lương truy lĩnh từ QLCB.VN về MISA Mimosa.NET 2020.

  • Nhấn Thực hiện.

  • Trên màn hình Kết quả, nhấn vào Số giấy rút để xem chi tiết. Ví dụ: Giấy rút dự toán truy lĩnh lương phụ cấp….

Cập nhật 25/08/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger