1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R15
 4. Kế toán muốn B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động hiển thị chỉ tiêu 51 – Sử dụng kinh phí tiết kiệm của đơn vị hành chính

Kế toán muốn B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động hiển thị chỉ tiêu 51 – Sử dụng kinh phí tiết kiệm của đơn vị hành chính

1. Mục đích

Giúp kế toán in báo cáo B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động lên đúng số liệu.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R15, trên báo cáo B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động, chỉ tiêu 51 – Sử dụng kinh phí tiết kiệm của đơn vị hành chính được áp dụng cho những đơn vị cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập đang thực hiện theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP về chi trả thu nhập tăng thêm cho người lao động (không tính vào quỹ bổ sung thu nhập).

 • Nếu đơn vị tạm chi trước thu nhập tăng thêm cho người lao động: Chỉ tiêu 51 là số PSDU 421/137
 • Nếu đơn vị không tạm chi trước thu nhập tăng thêm cho người lao động: Chỉ tiêu 51 là số PSDU 421/334

Tuy nhiên trên phần mềm, chỉ tiêu 51 – Sử dụng kinh phí tiết kiệm của đơn vị hành chính đang để trống.

– Kể từ phiên bản R15, căn cứ vào các phát sinh Nợ TK 421/Có TK 137 hoặc Nợ TK 421/Có TK 334 => phần mềm lấy lên số liệu chỉ tiêu 51 – Sử dụng kinh phí tiết kiệm của đơn vị hành chính trên báo cáo B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động theo hướng dẫn của Bộ tài chính.

Ngoài ra, còn cập nhật trên các báo cáo tài chính:

 • B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính 
 • B05/BCTC: Báo cáo tài chính (Mẫu rút gọn)

Cụ thể như sau:

 • Ví dụ: Đơn vị phát sinh nghiệp vụ tạm chi trước thu nhập tăng thêm cho người lao động, hạch toán TK Nợ 421/Có TK 137.

In báo cáo B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động

 • Vào menu Báo cáo\Báo cáo tài chính.
 • Chọn báo cáo B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động.
 • Khai báo tham số báo cáo.

 • Nhấn Đồng ý. Phần mềm đã lấy lên đúng phát sinh tại chỉ tiêu 51.

In báo cáo B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính

(Chỉ tiêu Bổ sung thu nhập cho CBCC và người lao động tại mục 7. Sử dụng kinh phí tiết kiệm của đơn vị hành chính).

In báo cáo B05/BCTC: Báo cáo tài chính (Mẫu rút gọn)

(Chỉ tiêu Bổ sung thu nhập cho CBCC và người lao động tại mục 3.2. Sử dụng kinh phí tiết kiệm của đơn vị hành chính).

Cập nhật 23/03/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger