1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R14
  4. KBĐT_Kế toán yêu cầu cho phép gửi hồ sơ khi có nhiều dữ liệu khác nhau cùng sử dụng 1 mã QHNS

KBĐT_Kế toán yêu cầu cho phép gửi hồ sơ khi có nhiều dữ liệu khác nhau cùng sử dụng 1 mã QHNS

1. Mục đích

Giúp kế toán gửi hồ sơ kho bạc điện tử khi có nhiều dữ liệu khác nhau cùng chung 1 mã QHNS.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R14, đơn vị tạo nhiều dữ liệu có chung 1 mã QHNS. Khi thêm mới hồ sơ, mã hồ sơ sẽ tăng theo dữ liệu và theo ngày nên trong trường hợp cùng 1 ngày, đơn vị gửi hồ sơ ở cả 2 dữ liệu thì dữ liệu gửi hồ sơ sau có mã hồ sơ trùng với mã hồ sơ của dữ liệu trước đó nên không gửi được hồ sơ.

– Kể từ phiên bản R14, khi tạo mới hồ sơ Kho bạc điện tử, phần mềm cho phép tùy chọn đánh lại mã hồ sơ, số chứng từ hồ sơ.

Cụ thể như sau:

  • Vào menu Kho bạc điện tử, kế toán viên thêm mới hồ sơ giao dịch.
  • Trường hợp đơn vị sử dụng nhiều dữ liệu kế toán có chung mã QHNS thì nên thiết lập hậu tố khác nhau cho dữ liệu đó bằng cách nhấn vào biểu tượng hình cây bút màu vàng.

  • Tích chọn Áp dụng thiết lập cho chương trình.
  • Nhập số hậu tố để hiển thị trên mã hồ sơ hoặc số chứng từ kho bạc.

Ví dụ: nhập Hậu tố là 1 => Mã hồ sơ giao dịch: M21_Mã QHNS_001210001 (Tương tự cho số chứng từ kho bạc).

  • Nhấn Đồng ý.

  • Trên hồ sơ, nhấn vào biểu tượng nạp lại hồ sơ để lấy lại mã hồ sơ theo thiết lập mới.

Cập nhật 03/03/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger