1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R13
  4. KBĐT_KT mong muốn phần mềm sinh Giấy rút bảo hiểm theo đúng yêu cầu kho bạc – Nội dung diễn giải thể hiện Tổng % trích từ lương và không tách hạch toán từng loại bảo hiểm

KBĐT_KT mong muốn phần mềm sinh Giấy rút bảo hiểm theo đúng yêu cầu kho bạc – Nội dung diễn giải thể hiện Tổng % trích từ lương và không tách hạch toán từng loại bảo hiểm

1. Mục đích

Giúp đơn vị in Giấy rút bảo hiểm theo đúng yêu cầu của Kho bạc – Nội dung diễn giải giống như trên Giấy rút và không tách hạch toán từng loại bảo hiểm.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R13, khi in giấy rút bảo hiểm sinh từ chứng từ Chuyển khoản kho bạc, phần mềm đang tự động hạch toán các khoản trích theo lương: 8% BHXH; 1,5% BHYT; 1% BHTN và nều cộng gộp bút toán giống nhau, phần mềm mặc định lấy diễn giải chứng từ theo tên tiểu mục chung.

– Kể từ phiên bản R13, khi sinh giấy rút bảo hiểm, phần mềm không tách hạch toán từng khoản bảo hiểm trích theo lương, đồng thời nội dung diễn giải thể hiện giống như trên giấy rút, không lấy theo nội dung chứng từ chuyển khoản kho bạc.

Cụ thể như sau:

  • Vào phân hệ Kho bạc điện tử, nhấn Thêm mẫu chứng từ.
  • Tích chọn Lấy chứng từ Rút dự toán, chương trình lấy số giấy rút đã hạch toán.
  • Nhấn Xem trước chứng từ. Ví dụ xem trước chứng từ C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước.

  • Khai báo tham số báo cáo.

  • Nhấn Đồng ý => chương trình không tách hạch toán từng khoản bảo hiểm trích theo lương, đồng thời nội dung diễn giải lấy theo chứng từ rút dự toán bảo hiểm.

Cập nhật 29/12/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger