1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
  4. Báo cáo quyết toán
  5. Báo cáo B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động
  6. Khi in báo cáo B01/BCQT Số kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán (Mã số 92 hoặc 93) lên sai số liệu thì phải làm thế nào?

Khi in báo cáo B01/BCQT Số kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán (Mã số 92 hoặc 93) lên sai số liệu thì phải làm thế nào?

Bạn kiểm tra theo 4 nguyên nhân sau:

Nguyên nhân 1: Do chứng từ hạch toán vào Tài khoản 154, 642, 821 nhưng không chọn đúng nguồn

Cách kiểm tra:
1. Nhấn Tìm kiếm, chọn điều kiện tìm kiếm (là khoảng thời gian tìm đối chiếu dữ liệu), chọn Cập nhật, tích chọn Chứng từ đó ghi sổ và nhấn Tìm

2. Tại cột TK Nợ, lọc lần lượt các tài khoản 154, 642, 821 để lọc ra tất cả các chứng từ phát sinh và lọc tìm các chứng từ đang chọn nhầm nguồn bằng cỏch xem ở cột Nguồn

3. Kích đúp chuột vào các chứng từ đang không hạch toán nhầm Nguồn, nhấn Bỏ ghi\Sửa, nhập lại nguồn đúng. Nhấn Cất.

Nguyên nhân 2: Do chứng từ hạch toán đúng nguồn nhưng không hạch toán đúng tài khoản 154, 642, 821

Cách kiểm tra: Vào tìm kiếm như Nguyên nhân 1, Lọc cột nguồn và kiểm tra xem có tài khoản nào hạch toán khác tài khoản 154, 642, 821 không? để tiến hành sửa.

Nguyên nhân 3: Do hạch toán thừa hoặc thiếu chứng từ chi cho hoạt động SXKD (Phát sinh Nợ TK 154, 642, 821) hoặc hạch toán sai số tiền số tiền chi so với thực tế

Cách kiểm tra: Vào tìm kiếm như nguyên nhân 1 và 2. Tại cột TK Nợ, lọc lần lượt các TK 154, 642, 821 để lọc ra tất cả các chứng từ phát sinh và kiểm tra, đối chiếu với chứng từ chi thực tế phát sinh.

Lúc này xảy ra các trường hợp như sau:

  • Phát hiện ra chứng từ chi bị hạch toán thiếu => hạch toán bổ sung vào phần mềm.
  • Phát hiện ra chứng từ chi bị hạch toán thừa => nhấn vào chứng từ bị sai, nhấn Bỏ ghi\Xoá.
  • Phát hiện ra chứng từ chi đang bị hạch toán sai => nhấn vào chứng từ bị sai, nhấn Bỏ ghi\Sửa và sửa lại số tiền hạch toán cho đúng. Nhấn Cất.

Nguyên nhân 4: Do đơn vị thêm nguồn thu con đang thuộc Nguồn phí, lệ phí hoặc thêm nguồn thu ngang cấp với Nguồn khác

Giải pháp: Bạn thực hiện theo hướng dẫn ở mục Nguyên nhân 2 của link tại đây

Cập nhật 07/10/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger