1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
  4. Báo cáo quyết toán
  5. Báo cáo B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động
  6. Khi in báo cáo B01/BCQT chỉ tiêu Số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang (Mã số 80 hoặc 81) không lên hoặc lên sai số liệu thì phải làm thế nào ?

Khi in báo cáo B01/BCQT chỉ tiêu Số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang (Mã số 80 hoặc 81) không lên hoặc lên sai số liệu thì phải làm thế nào ?

Nguyên nhân 1: Do số dư đầu năm TK 4212 chưa nhập chi tiết theo nguồn.

Giải pháp: Nhập lại số dư TK 4212 chi tiết theo từng nguồn. Cụ thể như sau:
Bước 1: Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, kích chuột phải vào TK 4212, chọn Xoá số dư. Tại màn hình thông báo xác nhận xoá số dư, nhấn .

Bước 2: Vào menu Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản, kích đúp chuột vào TK 4212. Tại giao diện Sửa tài khoản, tích chi tiết theo Nguồn. Nhấn Cất.

Bước 3: Vào menu Tiện ích\Bảo trì dữ liệu, thực hiện bảo trì để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu.

Bước 4: Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, kích đúp chuột vào TK 4212, nhập số dư TK 4212 chi tiết theo từng nguồn. Nhấn Cất.

Nguyên nhân 2: Số dư đầu kỳ của TK 4212 đã nhập số dư đầu kỳ chi tiết theo nguồn nhưng bị sai số tiền hoặc sai nguồn so với thực tế

Giải pháp:

1. Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, kích đúp chuột vào TK 4212.

2. Thực hiện nhập lại số dư đúng số tiền và nguồn thực tế.

Cập nhật 07/10/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger