Hoạt động

Cho phép thiết lập các Hoạt động để hạch toán. Có thể sử dụng danh mục Hoạt động được thiết lập sẵn trong MISA Mimosa.NET 2020, hoặc có thể thiết lập danh mục Hoạt động theo nhu cầu hạch toán của đơn vị mình dựa trên những Hoạt động đã được thiết lập sẵn.

1. Vào Danh mục/Hoạt động.

2. Tại Hoạt động, nhấn Thêm.

3. Nhập Mã hoạt động, Tên hoạt động và chọn Thuộc hoạt động (nếu có).

4. Nhấn Cất.

Lưu ý: Anh/Chị có thể tích chọn/bỏ chọn Ngừng theo dõi. Trường hợp anh/chị tích chọn Ngừng theo dõi, Hoạt động sẽ không được hiển thị ở các màn hình chứng từ chi tiết và màn hình tham số báo cáo liên quan

Cập nhật 18/08/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger