1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn đặc thù theo ngành
  3. Ngành Giáo dục
  4. Hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, tiền ăn

Hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, tiền ăn

Bước 1: Chuyển tiền từ dự toán ngân sách sang tiền gửi

Nợ TK 1121                  Tiền gửi ngân hàng kho bạc

Có TK 511           Thu hoạt động do NSNN cấp

Đồng thời Có TK0082

(Vào phân hệ Kho bạc\Rút dự toán\Rút dự toán tiền gửi)

Bước 2: Rút tiền về nhập quỹ

Nợ TK 111                      Tiền mặt

Có TK 1121          Tiền gửi ngân hàng, kho bạc

(Vào phân hệ Tiền mặt\Lập phiếu thu\Phiếu thu rút tiền gửi ngân hàng, kho bạc)

Bước 3: Xác định số chi trả cho học sinh

Nợ TK 611                      Chi phí hoạt động

Có TK 3388          Phải trả khác

(Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác)

Bước 4: Chi trả tiền chi phí học tập

Nợ TK 3388                   Phải trả khác

Có TK 111, 1121

(Vào phân hệ Tiền mặt, Tiền gửi\Chi tiền)

Cập nhật 22/06/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger