1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn đặc thù theo ngành
  3. Ngành Giáo dục
  4. Hạch toán thu khác trường hợp đơn vị không hạch toán qua tài khoản Tạm thu khác 3378

Hạch toán thu khác trường hợp đơn vị không hạch toán qua tài khoản Tạm thu khác 3378

1. Thu từ nguồn thu khác

Nợ TK 1111, 1121

Có TK 7118                     Thu nhập khác

(Vào phân hệ Tiền mặt/Tiền gửi, chọn Phiếu thu/Thu tiền gửi)

2. Chi tiền từ nguồn thu khác

Nợ TK 8118                                Chi phí khác

Có TK 1111, 1121           

(Vào phân hệ Tiền mặt/Tiền gửi, chọn Phiếu chi/Chi tiền gửi)

3. Cuối năm xác định kết quả hoạt động

Nợ 9118/ Có 8118

Nợ 7118/ Có 9118

Nợ 9118/ Có 4218

(Vào Tổng hợp/ Xác định kết quả hoạt động)

Cập nhật 09/06/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger