1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn đặc thù theo ngành
  3. Ngành Giáo dục
  4. Hạch toán thu khác trường hợp đơn vị hạch toán qua tài khoản Tạm thu khác 3378 (các đơn vị trường, phòng ban hay dùng)

Hạch toán thu khác trường hợp đơn vị hạch toán qua tài khoản Tạm thu khác 3378 (các đơn vị trường, phòng ban hay dùng)

1. Thu từ nguồn thu khác

Nợ TK 1111, 1121 

Có TK 3378             Tạm thu khác

(Vào phân hệ Tiền mặt/Tiền gửi, chọn Phiếu thu/Thu tiền gửi)

2. Chi tiền từ nguồn thu khác

2.1. Chi hoạt động

Nợ TK 8118                        Chi phí khác

Có TK 1111, 1121            

Đồng thời, hạch toán

Nợ TK 3378                         Tạm thu khác

Có TK 7118               Thu nhập khác                    

(Vào phân hệ Tiền mặt/Tiền gửi, chọn Phiếu chi/Chi tiền gửi)

2.2. Chi lương

  • Chi lương:

Nợ TK 334                             Phải trả người lao động

Có TK 1111, 1121            

Đồng thời, hạch toán

Nợ TK 3378                                Tạm thu khác

Có TK 7118                       Thu nhập khác                    

(Vào phân hệ Tiền mặt/Tiền gửi, chọn Phiếu chi/Chi tiền gửi)

  • Hạch toán chi phí lương:

Trên chứng từ Chi tiền gửi trả lương, nhấn Tiện ích\Hạch toán chi phí lương => phần mềm tự động hạch toán Nợ TK 6111/Có TK 334, anh/chị sửa TK Nợ 6111 thành TK Nợ 8118. Nhấn Cất.

2.3. Mua TSCĐ

Nợ TK 211, 213                             

Có TK 1111, 1121, 36611

Đồng thời, ghi:

Nợ TK 3378                                Tạm thu khác

Có TK 36611                     Giá trị còn lại của TSCĐ          

(Vào phân hệ Tài sản cố định, chọn Mua và ghi tăng TSCĐ, chọn hình thức Mua và ghi tăng bằng tiền mặt hoặc Mua và ghi tăng bằng tiền gửi)

3. Cuối năm xác định kết quả hoạt động

Nợ 9118/ Có 8118

Nợ 7118/ Có 9118

(Vào Tổng hợp/ Xác định kết quả hoạt động)

=> Số chưa chi hết dư trên tài khoản 3378

Cập nhật 09/06/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger