1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn đặc thù theo ngành
  3. Ngành Giáo dục
  4. Hạch toán tạm chi thu nhập tăng thêm tại đơn vị sự nghiệp

Hạch toán tạm chi thu nhập tăng thêm tại đơn vị sự nghiệp

Rút và chi tạm ứng: Xem hướng dẫn tại đây

Rút và chi thực chi: Xem hướng dẫn tại đây

Cập nhật 30/12/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger