Gỡ bỏ dữ liệu

1. Chọn menu Tệp\Quản trị dữ liệu.

2. Chọn Máy chủ chứa dữ liệu kế toán cần gỡ bỏ. Nhấn Đồng ý.

3. Chọn dữ liệu kế toán cần gỡ bỏ, nhấn Gỡ bỏ.

4. Nhấn Gỡ bỏ.

5. Nhấn Yes để hoàn tất việc Gỡ bỏ dữ liệu.

Cập nhật 17/08/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger