Ghi sổ/Bỏ ghi sổ theo lô

Chức năng

Cho phép ghi sổ hoặc bỏ ghi sổ hàng loạt các chứng từ trong hệ thống.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào Tiện ích\Ghi sổ/Bỏ ghi sổ theo lô.

2. Tham số lựa chọn:

  • Chọn khoảng thời gian của chứng từ cần ghi sổ/bỏ ghi sổ.
  • Chọn loại chứng từ cần ghi sổ/bỏ ghi sổ. Có thể tích chọn Chọn tất/Bỏ tất để chọn/bỏ các loại chứng từ cùng lúc.

  • Nhấn Ghi sổ để ghi sổ những chứng từ trong khoảng thời gian được chọn.
  • Nhấn Bỏ ghi để bỏ ghi sổ những chứng từ trong khoảng thời gian được chọn.
  • Trong trường hợp có những chứng từ không thực hiện được Ghi sổ hoặc Bỏ ghi sổ, nhấn nút Đồng ý trên hộp thoại thông báo rồi nhấn Kết quả để xem những chứng từ không thực hiện được Ghi sổ hoặc Bỏ ghi sổ.

  • Nhấn Đóng trên màn hình hộp thoại Chứng từ không thực hiện Ghi sổ hoặc Bỏ ghi sổ. Sau đó nhấn nút Kết thúc để hoàn tất việc Ghi sổ hoặc Bỏ ghi sổ chứng từ.
Cập nhật 02/10/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger