Dự toán ngân sách

1. Nhận dự toán

2. Giảm dự toán

    • Hạch toán  Nợ TK 008, số tiền âm (vào Kho bạc\Điều chỉnh DT, nhấn Thêm)

3. Điều chỉnh dự toán

    • Nguồn được điều chỉnh số tiền dương;  nguồn bị điều chỉnh số tiền âm (vào Kho bạc\Điều chỉnh DT, nhấn Thêm)

4. Hủy dự toán

5. Dự toán giữ lại

6. Cam kết chi

Cập nhật 26/10/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger