1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Hướng dẫn nghiệp vụ
  4. Kho bạc điện tử
  5. Đơn vị kiểm tra kết quả KBNN phê duyệt hồ sơ

Đơn vị kiểm tra kết quả KBNN phê duyệt hồ sơ

Giúp Kế toán viên/Kế toán trưởng/Thủ trưởng đơn vị đều có thể kiểm tra trạng thái của hồ sơ đã được KBNN phê duyệt hoặc từ chối ngay trên phần mềm Mimosa.NET 2020.

1. Chọn menu Kho bạc điện tử, chọn hồ sơ cần xem.

2. Nhấn Kiểm tra KBNN phê duyệt.

=> Chương trình sẽ tự động hiển thị trạng thái KBNN duyệt hoặc từ chối.

Nếu KBNN từ chối phê duyệt hồ sơ:

  • Kế toán viên sẽ lập lại hồ sơ và gửi phê duyệt lại cho kế toán trưởng.
  • Kế toán trưởng vào xem hồ sơ và thực hiện phê duyệt/từ chối phê duyệt hồ sơ.
  • Thủ trưởng đơn vị sẽ vào xem hồ sơ và thực hiện phê duyệt/từ chối để gửi lên cho KBNN phê duyệt hồ sơ.
  • KBNN thực hiện phê duyệt/từ chối và trả kết quả cho đơn vị.
Cập nhật 26/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger