Đổi mật khẩu

Chức năng

Cho phép thay đổi mật khẩu khi không muốn sử dụng mật khẩu cũ.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào Hệ thống\ Đổi mật khẩu.

2. Nhập mật khẩu hiện tại vào Mật khẩu hiện tại.

3. Nhập mật khẩu mới vào Mật khẩu mới.

4. Nhập lại mật khẩu mới vào Xác nhận lại mật khẩu.

5. Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 30/09/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger