1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R16
 4. Đáp ứng Báo cáo quyết toán lên được số liệu Dự toán nguồn viện trợ, nguồn vay nợ, nguồn phí, lệ phí để lại

Đáp ứng Báo cáo quyết toán lên được số liệu Dự toán nguồn viện trợ, nguồn vay nợ, nguồn phí, lệ phí để lại

1. Mục đích

Giúp kế toán in báo cáo quyết toán lên được số liệu dự toán nguồn viện trợ, nguồn vay nợ, nguồn phí, lệ phí để lại.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R16, Báo cáo quyết toán in theo Nguồn, Chương, Khoản nhưng trên giao diện nhập dự toán chỉ nhập được theo Chương.

– Kể từ phiên bản R16, trên giao diện Nhập dự toán, bổ sung một số mục chi tiết theo Khoản để có thể khai báo chi tiết theo Khoản như trên Quyết định giao dự toán.

Cụ thể như sau:

 • Vào menu Nghiệp vụ\Kho bạc\Nhập dự toán.
 • Nhấn Thêm.

 • Tích chọn Nhập dự toán theo loại khoản để khai báo chi tiết theo khoản.
 • Sau khi nhập xong dự toán, nhấn Cất để hoàn thành.

A. Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

1. Tại phần II. Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ, để lại, tích chọn khoản.

2. Nhấn Áp dụng.

3. Nhập số Dự toán năm cho từng dòng chi tiết => chương trình tự động tính ra số tổng cho Khoản đó.

Khai báo các thông tin khác tại phần A (giống như các phiên bản cũ).

B. Dự toán chi NSNN – I. Nguồn NS trong nước

(Khai báo giống các phiên bản cũ)

B. Dự toán chi NSNN – II. Nguồn vốn viện trợ

1. Chọn Chuơng trình mục tiêu, dự án.

2. Chọn Loại khoản.

3. Nhập số Dự toán năm cho từng chương trình mục tiêu, dự án.

B. Dự toán chi NSNN – III. Nguồn vay nợ nước ngoài

1. Chọn Chuơng trình mục tiêu, dự án.

2. Chọn Loại khoản.

3. Nhập số Dự toán năm cho từng chương trình mục tiêu, dự án.

In báo cáo quyết toán

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo quyết toán.

2. Kích đúp chuột vào các báo cáo sau để in:

    • Báo cáo B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động
    • Báo cáo F01-02: Báo cáo chi tiết kinh phí CTMT, DA.
    • Báo cáo B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán.
    • Biểu số 2: Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước (Thông tư 90/2018/TT-BTC)
    • Biểu số 3: Công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước (Thông tư 90/2018/TT-BTC)
    • Biểu số 4: Quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước (Thông tư 90/2018/TT-BTC)

3. Khai báo tham số báo cáo. Chọn NguồnTổng hợp hoặc chọn Nguồn Phí, lệ phí để lại; Nguồn viện trợ, tài trợ; Nguồn vay nợ.

4. Nhấn Đồng ý để in báo cáo.

Cập nhật 31/05/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger