Đăng nhập vào phần mềm

Để thực hiện mở dữ liệu kế toán, thực hiện theo hướng dẫn sau:

 – Trên cửa sổ Đăng nhập, khai báo thông tin:

  • Máy chủ: Tên máy chủ chứa Dữ liệu kế toán cần làm việc.
  • Dữ liệu kế toán: Tên Dữ liệu kế toán cần làm việc.
  • Tên người dùng: Tên dùng để mở Dữ liệu kế toán (Mặc định ban đầu là ADMIN).
  • Mật khẩu: Mật khẩu dùng để mở Dữ liệu kế toán (Mặc định ban đầu là bỏ trống)

⇒ Nhấn Đồng ý

 – Nếu trong trường hợp đăng nhập như trên báo lỗi

Trong quá trình làm trên phần mềm bạn có khai báo số điện thoại, email thì khi đăng nhập :

  • Tên người dùng chính là Số điện thoại và email đó
  • Nếu quên mật khẩu thì xem hướng dẫn tại đây.

Lưu ý: Khi mở phần mềm, trên giao diện chính đã xuất hiện cửa sổ Đăng nhập. Nếu trong phiên làm việc đã đóng dữ liệu kế toán thì có thể chọn Tệp/Mở dữ liệu kế toán để mở lại cửa sổ Đăng nhập.

Cập nhật 01/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
GỌI NGAY

Để lại bình luận

icon messenger