Đăng ký dữ liệu

Mục đích

Cho phép đăng ký dữ liệu trong trường hợp máy tính của anh/chị phải cài lại win, bị mất dữ liệu,… nhưng không có file sao lưu.

Các bước thực hiện

1. Anh/chị kiểm tra trên máy tính nếu có file định dạng <Tên dữ liệu kế toán>.smdLog.sld.

Ví dụ: Tên dữ liệu anh/chị đã tạo trước đó là DLKT_Mimosa_2020 thì file đăng ký sẽ là: DLKT_Mimosa_2020.smd và DLKT_Mimosa_2020Log.sld.

2. Đóng dữ liệu kế toán đang mở.

3. Vào Tệp\Quản trị dữ liệu.

4. Hệ thống hiển thị màn hình Đăng nhập, nhấn Đồng ý.

5. Nhấn Đăng ký.

6. Nhấn vào biểu tượng thư mục để chọn tệp cơ sở dữ liệu.

7. Chọn tệp cơ sở dữ liệu trong máy (chọn file dữ liệu có đuôi định dạng .smd), nhấn Chọn.

8. Nhấn Đăng ký.

9. Nhấn OK khi hệ thống hiển thị màn hình Đăng ký DLKT thành công.

10. Anh/Chị đăng nhập lại dữ liệu vừa được đăng ký tại màn hình đăng nhập.

Cập nhật 27/08/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger