Công cụ dụng cụ

MISA Mimosa.NET 2020 cho phép khai báo danh sách các CCDC chi tiết để sử dụng trong quá trình hạch toán.

Cách 1: Khai báo từng loại Công cụ, dụng cụ

1. Vào Danh mục\Công cụ, dụng cụ.

2. Khai báo các thông tin Công cụ dụng cụ.

3. Nhấn Cất.

Lưu ý: Anh/Chị có thể tích chọn/bỏ chọn Ngừng theo dõi. Trường hợp anh/chị tích chọn Ngừng theo dõi, Công cụ, dụng cụ sẽ không được hiển thị ở các màn hình chứng từ chi tiết và màn hình tham số báo cáo liên quan.

Cách 2: Nhập khẩu danh mục Công cụ dụng cụ từ file excel vào phần mềm

1. Vào Tệp/Nhập khẩu dữ liệu từ file excel.

2. Nhấn Tiếp theo.

3. Chọn Đường dẫn đến tập dữ liệu.

4. Chọn Loại dữ liệu.

5. Chọn loại danh mục cần nhập khẩu. Nhấn Tiếp theo.

  • Lưu ý: Phần mềm MISA Mimosa.NET 2020 có sẵn mẫu ngầm định giúp anh/chị có thể sử dụng để nhập khẩu bằng cách nhấn chọn Lấy mẫu ngầm định. Nếu anh/chị sử dụng mẫu ngầm định chương trình sẽ tự động nhận biết các cột trên tệp dữ liệu với các thông tin tương ứng trên chương trình.

6. Chọn thông tin trên cột Tên cột excel ghép với các thông tin tương ứng trên cột Tên cột dữ liệu.

7. Nhấn Tiếp theo.

8. Kiểm tra lại các dữ liệu cần nhập khẩu.

9. Những dữ liệu lỗi được đánh dấu đỏ và hiển thị nguyên nhân tại cột Thông báo. Có thể sửa lại tệp dữ liệu bằng cách nhấn chọn Sửa tệp dữ liệu.

10. Nhấn Tiếp theo.

11. Hệ thống sẽ thông báo kết quả nhập khẩu:

  • Nhấn vào Xem chi tiết để xem những bản ghi nhập khẩu thành công.
  • Nhấn vào Tải tệp lỗi để xem chi tiết những bản ghi nhập khẩu không thành công.

12. Nhấn Đóng để kết thúc quá trình nhập khẩu.

13. Nhấn Nạp trên thanh công cụ để phần mềm lấy lên danh mục Công cụ dụng cụ vào phần mềm.

Cập nhật 28/09/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger