Công cụ dụng cụ

1. Mua CCDC nhập kho từ nguồn thu khám chữa bệnh bằng tiền gửi, tiền mặt hoặc chưa thanh toán

Nợ TK 153        Công cụ, dụng cụ

Có TK 111,112, 331

2. Trường hợp thanh toán trả nợ tiền mua CCDC

Nợ TK 331       Phải trả người bán

Có TK 111,112

Xem hướng dẫn tại đây

3. Xuất CCDC ra để sử dụng

Nợ TK 154        Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang

Có TK 153        Công cụ, dụng cụ

Xem hướng dẫn tại đây

4. Mua CCDC về sử dụng luôn không qua kho

Nợ TK 154        Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang

Có TK 111,112, 331

Xem hướng dẫn tại đây

Cập nhật 31/12/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger