Cơ cấu vốn

Cho phép thiết lập các Cơ cấu vốn để hạch toán. Có thể sử dụng danh mục Cơ cấu vốn được thiết lập sẵn trong MISA Mimosa.NET 2020, hoặc có thể thiết lập danh mục Cơ cấu vốn theo nhu cầu hạch toán của đơn vị mình dựa trên những Cơ cấu vốn đã được thiết lập sẵn.

1. Vào Vào Hệ thống/ Tùy chọn/ Nghiệp vụ tích vào Kế toán chủ đầu tư không thành lập ban quản lý dự án để hiển thị phần Cơ cấu vốn trên Danh mục

2. Vào Danh mục/Cơ cấu vốn.

3. Tại Cơ cấu vốn, nhấn Thêm.

4. Nhập Mã, Tên và điền các thông tin khác (nếu có).

5. Nhấn Cất.

Lưu ý: Anh/Chị có thể tích chọn/bỏ chọn Ngừng theo dõi. Trường hợp anh/chị tích chọn Ngừng theo dõi, Cơ cấu vốn sẽ không được hiển thị ở các màn hình chứng từ chi tiết và màn hình tham số báo cáo liên quan.

Cập nhật 30/09/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger