Chuyển tài khoản hạch toán

Chức năng này cho phép chuyển Danh mục, Số dư và các phát sinh từ tài khoản cũ sang tài khoản mới. Để thực hiện, Anh/chị làm theo hướng dẫn sau:

1. Vào Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản.

2. Chọn tài khoản cần chuyển đến trên danh sách, nhấn chuột phải chọn Chuyển tài khoản hạch toán.

Ví dụ: Chuyển từ TK 1121.03 đến TK 1121.01.

3. Tại phần Chuyển từ tài khoản: Tích chọn tài khoản cần chuyển đổi trong danh sách.

4. Tích chọn tuỳ chọn chuyển đổi: Chuyển đổi dữ liệu danh mụcChuyển số dưChuyển phát sinh trên chứng từ.

Lưu ý: 

  • Chọn Chuyển phát sinh trên chứng từ cần chọn Khoảng thời gian cần chuyển.
  • Chọn Xóa tài khoản sau khi chuyển phần mềm chuyển toàn bộ các phát sinh liên quan sang tài khoản mới, đồng thời xóa tài khoản cần chuyển.

5. Nhấn Thực hiện. Nhấn  để chạy chức năng bảo trì dữ liệu.

6. Nhấn Thực hiện để chạy chức năng bảo trì dữ liệu.

Cập nhật 03/10/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger