Chuyển nguồn

Nguồn kinh phí đã có phát sinh và muốn chuyển tất cả chứng từ đã hạch toán sang một nguồn khác mà không muốn xóa bỏ các chứng từ đó. Anh/chị thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Nguồn kinh phí.

2. Chọn nguồn kinh phí cần chuyển đến trên danh sách, nhấn chuột phải chọn Chuyển nguồn.

Ví dụ: Chuyển từ nguồn Ngân sách Huyện CCTL đến nguồn Ngân sách Huyện tự chủ.

3. Tại phần Chuyển từ nguồn: Tích chọn nguồn cần chuyển đổi trong danh sách nguồn

4. Tích chọn tuỳ chọn chuyển đổi: Chuyển đổi dữ liệu danh mụcChuyển số dưChuyển phát sinh trên chứng từ.

Lưu ý:

  • Chọn Chuyển phát sinh trên chứng từ cần chọn Khoảng thời gian cần chuyển.
  • Chọn Xóa nguồn sau khi chuyển phần mềm chuyển toàn bộ các phát sinh có liên quan sang nguồn mới, đồng thời xóa nguồn cần chuyển.

5. Nhấn Thực hiện. Nhấn  để chạy chức năng bảo trì dữ liệu.

6. Nhấn Thực hiện để chạy chức năng bảo trì dữ liệu.

Xem Phim hướng dẫn tại đây

Cập nhật 03/10/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger