1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R7
 4. Cho phép cảnh báo mẫu số hóa đơn đang phát hành đúng với mẫu số hóa đơn đã đăng ký với cơ quan thuế

Cho phép cảnh báo mẫu số hóa đơn đang phát hành đúng với mẫu số hóa đơn đã đăng ký với cơ quan thuế

1. Mục đích

Cho phép cảnh báo mẫu số hóa đơn đang phát hành đúng với mẫu hóa đơn đã đăng ký với cơ quan thuế.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R7:

 • Khi thêm mới thông báo phát hành hóa đơn đang mặc định để trạng thái Đã có hiệu lực, khi Cất chưa có cảnh báo để KH xác nhận mẫu số, ký hiệu có đúng mẫu số ký hiệu có cơ quan thuế.
 • Trường hợp mẫu số, ký hiệu không đúng với mẫu số, ký hiệu đã đăng ký thì không sửa được trực tiếp trên thông báo phát hành mà phải vào khởi tạo mẫu hóa đơn để sửa. Làm trên khởi tạo KH phải thay đổi cả mẫu số và ký hiệu hóa đơn.Trường hợp mẫu hóa đơn phát hành mới, cùng mẫu số hóa đơn đã phát hành trước, thay đổi ký hiệu hóa đơn thì khi khởi tạo không đáp ứng được.

– Kể từ phiên bản R7, khi lập thông báo phát hành hóa đơn, chương trình sẽ bổ sung các cảnh báo để khách hàng anh/chị kiểm tra lại mẫu số hóa đơn đang phát hành đúng với mẫu hóa đơn đã đăng ký với cơ quan thuế hay không để tránh nhầm lẫn, sai sót.

 • Trên màn hình Thông báo phát hành hóa đơn, chương trình mặc định Trạng tháiChưa nộp cho CQ thuế.
 • Khi chọn Trạng thái là Chưa nộp cho CQ thuế hoặc Đã nộp cho CQ thuế thì khi nhấn Cất.

=> chương trình hiển thị cảnh báo để người dùng biết ở 2 trạng thái này khi phát hành hóa đơn sẽ không có mẫu số, ký hiệu hóa đơn.

 • Người dùng cần phải kiểm tra lại Loại hóa đơn, Mẫu số, Ký hiệu, Từ số – Đến số, Ngày bắt đầu sử dụng sau đó chọn lại Trạng tháiĐã có hiệu lực.

 • Khi chọn Trạng tháiĐã có hiệu lực, nhấn Cất => chương trình sẽ hiển thị cảnh báo “Kiểm tra trạng thái TBPH hóa đơn với CQT”.

Anh/chị kiểm tra lại các thông tin Loại hóa đơn, Mẫu số, Ký hiệu, Từ số – Đến số, Ngày bắt đầu sử dụng có khớp với thông báo phát hành nộp cho cơ quan thuế hay không.

 • Nếu Thông báo phát hành hóa đơn đã khớp với TBPH nộp cho cơ quan thuế thì tích chọn Tôi xác nhận thông tin trên thông báo phát hành đã chính xác. Nhấn Đồng ý.
 • Nếu Thông báo phát hành hóa đơn CHƯA khớp với TBPH nộp cho cơ quan thuế thì nhấn Hủy bỏ để kiểm tra và sửa lại cho đúng

Cập nhật 27/08/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger