1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R12
  4. Khách hàng yêu cầu chỉ tiêu [70] – Khấu hao TSCĐ trên báo cáo B01/BSTT và chỉ tiêu [02] – Khấu hao TSCĐ năm nay trên báo cáo B03b/BCTC phải bằng nhau

Khách hàng yêu cầu chỉ tiêu [70] – Khấu hao TSCĐ trên báo cáo B01/BSTT và chỉ tiêu [02] – Khấu hao TSCĐ năm nay trên báo cáo B03b/BCTC phải bằng nhau

1. Mục đích

Giúp kế toán in báo cáo B01/BSTT chỉ tiêu 70 – Khấu hao TSCĐ bằng với chỉ tiêu 02 – Khấu hao TSCĐ năm nay trên báo cáo B03b/BCTC.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R12, hiện tại công thức chỉ tiêu 02 – Khấu hao TSCĐ năm nay trên báo cáo B03a/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp và chỉ tiêu 70 – Khấu hao TSCĐ trên B01/BSTT: Báo cáo bổ sung thông tin đang chỉ lấy số liệu PSC TK 214 trên loại chứng từ là Khấu hao TSCĐ nên những đơn vị không thực hiện theo dõi TSCĐ trên phần mềm hạch toán khấu hao TSCĐ Có TK 214 trên chứng từ nghiệp vụ khác thì không lên số liệu.

– Kể từ phiên bản R12,

Cụ thể như sau:

  • Đơn vị lập chứng từ Khấu hao TSCĐ tại phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

  • Đơn vị lập báo cáo B03b/BCTC và báo cáo B01/BSTT: vào phân hệ Tổng hợp\Lập báo cáo\Lập báo cáo tài chính
    • Báo cáo B03b/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp gián tiếp)

    • Báo cáo B01/BSTT: Báo cáo bổ sung thông tin.

=> Chỉ tiêu 02 – Khấu hao TSCĐ năm nay trên báo cáo B03b/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp bằng với chỉ tiêu 70 – Khấu hao TSCĐ trên B01/BSTT: Báo cáo bổ sung thông tin (lấy cả các chứng từ Trích khấu hao TSCĐ và Chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán  khấu hao TSCĐ Có TK 214)

  • In báo cáo B03b/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp gián tiếp) và Báo cáo B01/BSTT: Báo cáo bổ sung thông tin:

 

Cập nhật 03/03/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger