1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R13
  4. Chỉ tiêu [11] – Chi phí (Năm nay) trên Báo cáo kết quả hoạt động không bằng chỉ tiêu [101] – Thuyết minh chi tiết chỉ tiêu chi phí hoạt động sản xuất, kinh doanh (Năm nay) trên B01/BSTT

Chỉ tiêu [11] – Chi phí (Năm nay) trên Báo cáo kết quả hoạt động không bằng chỉ tiêu [101] – Thuyết minh chi tiết chỉ tiêu chi phí hoạt động sản xuất, kinh doanh (Năm nay) trên B01/BSTT

1. Mục đích

Giúp kế toán đối chiếu được chỉ tiêu [11] – Chi phí năm nay trên Báo cáo kết quả hoạt động so với chỉ tiêu [101] – Thuyết minh chi tiết chỉ tiêu chi phí hoạt động sản xuất, kinh doanh (Năm nay) trên B01/BSTT.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R13, khi chỉ tiêu [11] – Chi phí năm nay trên Báo cáo kết quả hoạt động không bằng với chỉ tiêu [101] – Thuyết minh chi tiết chỉ tiêu chi phí hoạt động sản xuất, kinh doanh (Năm nay) trên B01/BSTT thì chương trình sẽ có cảnh báo như sau:

Cập nhật 29/12/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger