Chi tiền mua vật tư, thuốc, hóa chất

1. Khi mua thuốc, hóa chất, vật tư y tế bằng tiền gửi, tiền mặt hoặc chưa thanh toán

Nợ TK 152        Nguyên liệu, vật liệu

Có TK 111,112, 331

2. Trường hợp thanh toán trả nợ tiền mua thuốc, hóa chất, vật tư y tế

Nợ TK 331        Phải trả cho người bán

Có TK 111,112

Xem hướng dẫn tại đây

3. Xuất thuốc, hóa chất, vật tư y tế điều trị bệnh nhân tại bệnh viện

Nợ TK 154        Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang

Có TK 152        Nguyên liệu, vật liệu

Xem hướng dẫn tại đây

4. Xuất ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế xuống Trạm Y tế xã, các phòng khám

Nợ TK 136        Phải thu nội bộ

Có TK 152        Nguyên liệu, vật liệu

Xem hướng dẫn tại đây

5. Xuất thuốc, hóa chất, vật tư y tế tại Trạm Y tế xã, các phòng khám điều trị bệnh nhân

Nợ TK 154        Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang

Có TK 136        Phải thu nội bộ

 

Cập nhật 31/12/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger