Chi mua vật tư, thuốc, hóa chất

1. Rút dự toán thực chi mua thuốc, hóa chất, vật tư y tế nhập kho

Nợ TK 152       Nguyên liệu, vật liệu

Có TK 36612       Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho

Đồng thời Có TK 008212, 008222

2. Mua thuốc, hóa chất, vật tư y tế nhập kho nếu chưa thanh toán tiền

Nợ TK 152       Nguyên liệu, vật liệu

Có TK 331      Phải trả cho người bán

3. Rút dự toán trả nợ tiền mua thuốc, hóa chất, vật tư y tế

Nợ TK 331       Phải trả cho người bán

Có TK 36612       Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho

Đồng thời Có TK 008212, 008222

Xem hướng dẫn tại đây

4. Xuất thuốc, hóa chất, vật tư y tế điều trị bệnh nhân tại bệnh viện

Nợ TK 611       Chi phí hoạt động

Có TK 152       Nguyên liệu, vật liệu

Xem hướng dẫn tại đây

5. Xuất ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế xuống Trạm y tế xã, các phòng khám

Nợ TK 136       Phải thu nội bộ

Có TK 152       Nguyên liệu, vật liệu

Xem hướng dẫn tại đây

6. Xuất thuốc, hóa chất, vật tư y tế tại Trạm y tế xã, các phòng khám điều trị bệnh nhân

Nợ TK 611       Chi phí hoạt động

Có TK 136       Phải thu nội bộ

7. Cuối năm, kết chuyển tăng thu số thuốc, hóa chất, vật tư y tế đã xuất dùng trong năm

Nợ TK 36612       Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho

Có TK 511        Thu hoạt động do NSNN cấp

 

Cập nhật 31/12/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger