Chi mua tài sản cố định

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Ðịnh khoản

– Mua sắm TSCĐ bằng tiền từ nguồn NSNN tạm ứng:

Nợ TK 211: Tài sản cố định hữu hình

Có TK 1121: Tiền gửi ngân hàng (Tiền Việt Nam)

Đồng thời hạch toán kép:

Nợ TK 3371: Kinh phí hoạt động bằng tiền

Có TK 36611: Giá trị còn lại của TSCĐ (NSNN cấp)

– Mua sắm TSCĐ bằng tiền từ nguồn NSNN cấp thực chi:

Nợ TK 211: Tài sản cố định hữu hình

Có TK 1121: Tiền gửi ngân hàng (Tiền Việt Nam)

– Trường hợp mua sắm TSCĐ bằng các nguồn khác nguồn do NSNN cấp (trừ nhận bằng hiện vật) thì hạch toán

Nợ TK 211: Tài sản cố định hữu hình

Có TK 1121: Tiền gửi ngân hàng (Tiền Việt Nam)

Đồng thời, thêm bút toán kép như sau:

  • Nếu mua bằng Nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài:

Nợ TK 3372: Viện trợ, vay nợ nước ngoài

Có TK 36621: Giá trị còn lại của TSCĐ (Viện trợ, vay nợ nước ngoài)

  • Nếu mua bằng Nguồn phí được khấu trừ, để lại

Nợ TK 3373: Tạm thu phí, lệ phí

Có TK 36631: Giá trị còn lại của TSCĐ (Phí được khấu trừ, để lại)

  • Nếu mua bằng Quỹ phúc lợi

Nợ TK 43121: Quỹ phúc lợi

Có TK 43122: Quỹ phúc lợi hình thành TSCĐ

  • Nếu mua bằng Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

Nợ TK 43141: Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp

Có TK 43142: Quỹ PTHĐSN hình thành TSCĐ

  • Nguồn khác

Nợ TK 3371: Kinh phí hoạt động bằng tiền

Có TK 36611: Giá trị còn lại của TSCĐ (NSNN cấp)

2. Mô tả nghiệp vụ

Thông thường đối với các tài sản có giá trị lớn, các đơn vị HCSN thường có kế hoạch mua sắm từ đầu năm, tuy nhiên trong kỳ kinh doanh có nhu cầu về tài sản không nằm trong kế hoạch thì căn cứ vào nhu cầu sử dụng, đơn vị tiến hành mua sắm tài sản. Chi tiết quy trình mua sắm tài sản cố định được tham chiếu tại phần tài sản cố định.
Khi đơn vị thực hiện mua tài sản cố định bằng tiền gửi ngân hàng, kho bạc quy trình thanh toán thực hiện như sau:

  1. Căn cứ vào hóa đơn, chứng từ và đề nghị thanh toán của nhân viên mua hàng hoặc nhà cung cấp, kế toán lập ủy nhiệm chi và bảng kê chứng từ thanh toán (nếu thanh toán bằng chuyển khoản kho bạc) chuyển cho Kế toán trưởng và Thủ trưởng đơn vị ký duyệt.
  2. Sau khi ủy nhiệm chi và bảng kê chứng từ thanh toán được ký duyệt, kế toán mang ủy nhiệm chi ra Ngân hàng/Kho bạc nơi mở tài khoản tiền gửi làm thủ tục thanh toán.
  3. Kho bạc thực hiện kiểm soát và duyệt chi cho đơn vị (nếu thanh toán từ tài khoản tiền gửi tại KBNN và tài khoản đó chịu sự kiểm soát chi của Kho bạc) và chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi vào tài khoản nhận tiền.
  4. Căn cứ vào ủy nhiệm chi và giấy báo Nợ của Ngân hàng/Kho bạc, kế toán ghi sổ chi tiết tiền gửi.
3. Hướng dẫn trên phần mềm

Hướng dẫn chi tiết, xem tại nghiệp vụ Mua sắm tài sản cố định.

Cập nhật 18/09/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger