Chi khác bằng tiền gửi

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Ðịnh khoản

Nợ TK 811 (8111, 8118)

Có TK 112 (chi tiết tài khoản 1121, 1122)

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nhu cầu chi tiêu (chi nộp thuế, chi tạm ứng, chi cho vay, chi cấp kinh phí, chi khác,…) bằng qua tài khoản tiền gửi, quy trình thực hiện như sau:

  1. Căn cứ vào đề nghị thanh toán/đề nghị tạm ứng hoặc đề nghị chi tiền của các đối tượng liên quan, kế toán lập ủy nhiệm chi theo mẫu của Ngân hàng/Kho bạc nơi đơn vị mở tài khoản tiền gửi
  2. Sau khi ủy nhiệm được ký duyệt, kế toán mang ủy nhiệm chi ra ngân hàng, kho bạc nơi mở tài khoản tiền gửi làm thủ tục thanh toán
  3. Căn cứ vào liên ủy nhiệm chi trả lại đơn vị và giấy báo nợ của Ngân hàng, Kho bạc, kế toán ghi sổ chi tiết tiền gửi.

Ví dụ: Ngày 26/03/2020, chi cho hoạt động văn nghệ 26/03, số tiền: 5.000.000 đồng.

3. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào nghiệp vụ Tiền gửi, chọn Chi tiền/Chi tiền gửi.

2. Khai báo thông tin chứng từ chi khác bằng tiền gửi

  • Nhập thông tin chung: Đơn vị trả tiền, Đơn vị nhận tiền.
  • Nhập thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.
  • Nhập thông tin chứng từ chi tiết: Tài khoản có, Số tiền, Hoạt động tương ứng, Thuế suất (nếu có).

3. Nhấn Cất.

4. Xem/in các mẫu chứng từ liên quan khác bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

5. Chọn Báo cáo trên thanh công cụ để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S12-H: Sổ tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.

Cập nhật 24/08/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger