Chi hoạt động

I. Chuyển khoản chi hoạt động

Nợ TK 611: Chi phí hoạt động

Có TK 511: Thu hoạt động do NSNN cấp

Đồng thời Có TK 0082

(Vào Kho bạc\Rút dự toán\Rút dự toán chuyển khoản).

Xem thêm hướng dẫn chi tiết tại đây

II. Rút thực chi về chi hoạt động

1. Rút tiền mặt nhập quỹ

Nợ TK 111: Tiền mặt

Có TK 511: Thu hoạt động do NSNN cấp

(Vào Kho bạc\Rút dự toán\Rút dự toán tiền mặt).

Xem thêm hướng dẫn tại đây

2. Chi tiền mặt tại quỹ

Nợ TK 611: Chi phí hoạt động

Có TK 111: Tiền mặt

(Vào Tiền mặt\Phiếu chi)

Xem thêm hướng dẫn tại đây

III. Rút tạm ứng chi hoạt động

1. Rút tiền về nhập quỹ

Nợ TK 111          Tiền mặt

Có 3371     Kinh phí hoạt động bằng tiền

Đồng thời Có TK 0082 – Dự toán chi hoạt động năm nay

(Vào Kho bạc\Rút dự toán\Rút dự toán tiền mặt: Lưu ý: tích vào ô “Tạm ứng đã cấp/chưa cấp dự toán”).

Xem thêm hướng dẫn tại đây

2. Chi tiền mặt tạo quỹ

Nợ TK 611            Chi phí hoạt động

Có TK 111   Tiền mặt

Đồng thời ghi:

Nợ TK 3371           Kinh phí hoạt động bằng tiền

Có TK 511    Thu hoạt động do NSNN cấp

(Vào Tiền mặt\Phiếu chi: Lưu ý: nghiệp vụ chọn “Tạm ứng đã cấp/chưa cấp dự toán”)

Xem thêm hướng dẫn tại đây

IV. Chuyển khoản tạm ứng trả NCC

1. Chuyển khoản tạm ứng

Nợ TK 331              Phải trả cho người bán

Có TK 511    Thu hoạt động do NSNN cấp

Đồng thời Có TK 008

(Vào Kho bạc\Rút dự toán\Rút dự toán chuyển khoản: nghiệp vụ Tạm ứng đã cấp/chưa cấp dự toán)

2. Xác định thanh toán cho KH

Nợ TK 611              Chi phí hoạt động

Có TK 331    Phải trả cho người bán

(Vào Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác: nghiệp vụ Tạm ứng đã cấp/chưa cấp dự toán)

3. Thanh toán tạm ứng

  • Vào Kho bạc\Lập bảng kê\Lập bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng
  • Nhấn Thêm, chọn khoảng thời gian cần lấy chứng từ để thanh toán
  • Tích các chứng từ cần và nhấn cất
  • In luôn bảng kê và giấy đề nghị thanh toán
  • Chọn sang tab Thanh toán, tích hết chứng từ và nhấn THANH TOÁN.
Cập nhật 15/10/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger