Các vấn đề liên quan đến TSCĐ

1. Tôi không sửa được một số thông tin trên TSCĐ thì phải làm thế nào?
2. Khi tính hao mòn TSCĐ, tôi thấy bị thiếu một số tài sản dù vẫn còn thời gian sử dụng thì làm thế nào?
3. Hướng dẫn lấy TSCĐ từ QLTS:
Ghi tăng TSCĐ
Ghi giảm TSCĐ
Đánh giá lại TSCĐ
Trích khấu hao TSCĐ
Tính hao mòn TSCĐ
4. Nhận TSCĐ từ đơn vị khác
5. So sánh sổ TSCĐ với 211, 214, 366 trên bảng cân đối số phát sinh
Trường hợp có kết nối QLTS
Trường hợp không kết nối QLTS

Cập nhật 30/10/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger