1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R9
  4. Bổ sung mẫu C4-02a – Ủy nhiệm chi trên giao diện chứng từ ghi tăng TSCĐ lấy từ phần mềm QLTS đối với tài sản được mua bằng nguồn khác

Bổ sung mẫu C4-02a – Ủy nhiệm chi trên giao diện chứng từ ghi tăng TSCĐ lấy từ phần mềm QLTS đối với tài sản được mua bằng nguồn khác

1.  Mục đích

Giúp kế toán in được mẫu C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi trên giao diện chứng từ ghi tăng TSCĐ lấy từ phần mềm QLTS đối với tài sản được mua bằng nguồn khác.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R9, phần mềm chưa hỗ trợ in mẫu C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi trên giao diện Ghi tăng TSCĐ nên đơn vị phải xóa dòng hạch toán Nợ 211/ Có 1121 đi để vào giao diện Chi tiền gửi làm.

– Kể từ phiên bản R9, với những tài sản được mua và ghi tăng bằng Nguồn khác trên phần mềm QLTS.VN thì khi lấy chứng từ về MISA Mimosa.NET 2020, kế toán có thể in được mẫu C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi trên giao diện chứng từ Ghi tăng TSCĐ.

  • Đơn vị lấy chứng từ Ghi tăng TSCĐ từ phần mềm QLTS.VN về MISA Mimosa.NET 2020. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

  • Nhấn Sửa. Khai báo thêm thông tin Tài khoản NH, KB.

  • Trên giao diện Ghi tăng TSCĐ , nhấn In\C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

  • Khai báo tham số báo cáo

  • Nhấn Đồng ý để in báo cáo.

Cập nhật 25/08/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger