1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R16
 4. Bổ sung cảnh báo khi kiểm tra BCTC trên B04/BCTC và B01/BSTT, B03b/BCTC

Bổ sung cảnh báo khi kiểm tra BCTC trên B04/BCTC và B01/BSTT, B03b/BCTC

1. Mục đích

Giúp kế toán khi kiểm tra các BCTC biết được các chỉ tiêu có chênh lệch để chỉnh sửa cho đúng.

2. Chi tiết thay đổi

Kiểm tra BCTC khi nộp lên cấp trên

 • Vào phân hệ Tổng hợp\Nộp báo cáo lên cấp trên\Nộp báo cáo lên cấp trên. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Tại bước Kiểm tra báo cáo, chương trình sẽ chỉ ra các chỉ tiêu lỗi trên các báo cáo B04/BCTC, B03b/BCTC, B01/BSTT.

 • Nhấn Xem chi tiết để xem chi tiết lỗi trên các báo cáo => chương trình sẽ chỉ ra các chỉ tiêu lỗi và hiển thị bằng màu đỏ.

 • Nhấn Xuất khẩu để xuất khẩu danh sách chi tiết lỗi ra file excel.

Để sửa lại chỉ tiêu lỗi anh, chị nhấn Đóng trên màn hình Kiểm tra chỉ tiêu báo cáo lỗi.

 • Sau đó vào phân hệ Tổng hợp\Lập báo cáo\Danh sách báo cáo tài chính.
 • Kích đúp chuột vào báo cáo cần sửa lại.
 • Nhấn Sửa để sửa lại các chỉ tiêu lỗi như PM thông báo. Nhấn Cất.

Sau đó vào nộp báo cáo lại cho cấp trên.

Kiểm tra BCTC khi nộp báo cáo cho KBNN

 • Vào phân hệ Tổng hợp\Nộp báo cáo kho bạc. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Chọn báo cáo, nhấn Kiểm tra số liệu, chương trình sẽ chỉ ra các chỉ tiêu lỗi.

 • Nhấn Xuất khẩu để xuất khẩu danh sách chi tiết lỗi ra file excel.

Để sửa lại chỉ tiêu lỗi anh, chị nhấn Đóng trên màn hình Kiểm tra chỉ tiêu báo cáo lỗi.

 • Sau đó vào phân hệ Tổng hợp\Lập báo cáo\Danh sách báo cáo tài chính.
 • Kích đúp chuột vào báo cáo cần sửa lại.
 • Nhấn Sửa để sửa lại các chỉ tiêu lỗi như PM thông báo. Nhấn Cất.

Sau đó vào nộp báo cáo lại cho KBNN.

Cập nhật 07/05/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger