1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Cài đặt
  4. Khi tạo dữ liệu mới hoặc chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm cũ lên MISA Mimosa.NET 2020, chương trình báo lỗi Không kết nối được với máy chủ thì làm thế nào?

Khi tạo dữ liệu mới hoặc chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm cũ lên MISA Mimosa.NET 2020, chương trình báo lỗi Không kết nối được với máy chủ thì làm thế nào?

Biểu hiện: Khi tạo dữ liệu mới hoặc chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm cũ lên MISA Mimosa.NET 2020, chương trình thông báo lỗi sau:

Nguyên nhân: Do máy tính chưa được cài SQL Server 2008 có tên MISAMIMOSA2020.

Cách xử lý: Bạn đóng thông báo trên vào và làm theo 2 trường hợp sau:

  • Trường hợp 1: Nếu máy tính chưa cài thành công SQL Server 2008 thì bạn thực hiện cài đặt theo hướng dẫn tại đây
    Sau khi cài thành công, bạn thực hiện tạo dữ liệu mới hoặc chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm cũ lên MISA Mimosa.NET 2020
  • Trường hợp 2: Máy tính đã có sẵn SQL Server 2008 của các phần mềm khác hoặc do lúc trước bạn tự cài riêng, ví dụ như MISA Mimosa 2019. Bạn thực hiện như sau:

1. Vào Tệp/ Tạo dữ liệu kế toán mới (hoặc Tệp/ Chuyển dữ liệu lên MISA Mimosa.NET 2020) phần mềm hiển thị cửa sổ Đăng nhập, bạn sửa lại tên máy chủ thành .\MISAMIMOSA2019.

2. Bấm Đồng ý để thực hiện tiếp thao tác Tạo dữ liệu kế toán mới (hoặc Chuyển dữ liệu lên MISA Mimosa.NET 2020).

Cập nhật 03/10/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger