Báo cáo B04/BCTC Thuyết minh báo cáo tài chính

1. Khi in báo cáo B04/BCTC Thuyết minh báo cáo tài chính phần tiền gửi kho bạc và tiền gửi ngân hàng lên không đúng số liệu thì làm thế nào?
2. Khi in báo cáo B04/BCTC Thuyết minh báo cáo tài chính muốn hiển thị số liệu ở cột năm trước thì làm thế nào?
3. Tôi xem Báo cáo B04/BCTC Thuyết minh báo cáo tài chính không thấy thông tin Quyết định thành lập… thì làm thế nào?

Cập nhật 12/01/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger