1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
  4. Báo cáo quyết toán
  5. Báo cáo B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động
  6. Làm thế nào khi báo cáo B01/BCQT – Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động lên sai chỉ tiêu dự toán bị hủy?

Làm thế nào khi báo cáo B01/BCQT – Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động lên sai chỉ tiêu dự toán bị hủy?

Biểu hiện

Dự toán bị hủy (chỉ tiêu 24 hoặc chỉ tiêu 28) trên Báo cáo B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động lên sai số tiền?

Cách xử lý: Bạn kiểm tra và khắc phục theo 3 nguyên nhân sau:

Nguyên nhân 1: Do nhập sai số tiền trên chứng từ Hủy dự toán, bạn cần phải nhập số tiền âm trên chứng từ Hủy dự toán.

Giải pháp : Vào phân hệ Kho bạc, chọn danh sách Hủy dự toán, mở chứng từ Hủy dự toán lên nhấn Bỏ ghi và nhấn Sửa rồi gõ lại đúng số tiền cần hủy dự toán là số tiền âm.

Nguyên nhân 2: Do các tài khoản 0082 đang không để đúng tính chất của tài khoản(TK) theo quy định.

Cách kiểm tra:

  • Vào Trợ giúp/Hướng dẫn quyết toán/chọn Kiểm tra chứng từ, sổ sách

  • Nhấn vào nút Kiểm tra tại mục 10.Bảng cân đối phát sinh.

  • Chương trình sẽ chỉ ra những TK đang được khai báo không đúng tính chất theo quy định

Giải pháp : 

  • Vào Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản, kích đúp chuột vào những TK008 bị sai tính chất và sửa lại tính chất cho đúng và nhấn Cất

  • Sau đó, in lại báo cáo B01/BCQT – Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động.

Nguyên nhân 3: Do chọn sai cột Nghiệp vụ trên chứng từ nộp trả lại tiền cho kho bạc (Khoản này nộp trả xong sau này được rút ra sử dụng tiếp).

Giải pháp: Bạn mở lại chứng từ hạch toán nộp trả thực chi, nếu cột Nghiệp vụ đang chọn là Nộp trả – Thực chi, bạn chọn lại là Nộp phục hồi – Thực chi.

Lưu ý: Cột nghiệp vụ chọn Nộp trả – Thực chi khi  khoản nộp trả này sau này không được rút ra sử dụng tiếp và bị hủy dự toán (nếu có). Sau này sẽ thực hiện Hủy dự toán như Nguyên nhân 1 (nếu có ) để không còn dự toán chuyển sang năm sau.

 

Cập nhật 30/11/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger