1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R9
  4. Kế toán muốn báo cáo B01/BSTT lên đúng số liệu trong trường hợp tự làm bút toán kết chuyển bằng tay trong nghiệp vụ khác

Kế toán muốn báo cáo B01/BSTT lên đúng số liệu trong trường hợp tự làm bút toán kết chuyển bằng tay trong nghiệp vụ khác

1. Mục đích

Giúp kế toán in báo cáo B01/BSTT lên đúng số liệu trong trường hợp tự làm bút toán kết chuyển bằng tay trong nghiệp vụ khác.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R9, Số doanh thu và chi phí đang loại trừ chứng từ kết chuyển nên:

  • Trường hợp khách hàng lập chứng từ kết chuyển bằng tay thì không loại trừ được.
  • Trường hợp khách hàng lập chứng từ kết chuyển giá vốn bằng chứng từ kết chuyển thì lại loại trừ chi phí đó ra khỏi báo cáo trong khi bút toán đó cần lấy lên báo cáo
  • Trường hợp lấy bút toán kết chuyển thì lại không chi tiết theo từng đối tượng

– Kể từ phiên bản R9, chương trình cập nhật cách lấy số liệu loại trừ theo bút toán kết chuyển (không loại trừ theo chứng từ kết chuyển) cho mẫu B01/BSTT Thuyết minh bổ sung thông tin. Cụ thể như sau:

Ví dụ:

  • Đơn vị lập chứng từ kết chuyển giá vốn bằng chứng từ kết chuyển: Nợ TK 632/Có TK 154: 20.000.000 đồng.

  • Khi in báo cáo B01/BSTT: Báo cáo bổ sung thông tin tài chính hoặc Thuyết minh B01/BSTT báo cáo bổ sung thông tin tài chính:

Chương trình lấy lên được chứng từ kết chuyển giá vốn:

Cập nhật 25/08/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger