1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
  4. Báo cáo quyết toán
  5. Báo cáo B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động lên sai số liệu thì phải làm thế nào?

Báo cáo B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động lên sai số liệu thì phải làm thế nào?

Hướng dẫn người dùng các trường hợp kiểm tra, đối chiếu các chỉ tiêu của báo cáo B01/BCQT và cách giải quyết nếu có chênh lệch

Xem phim hướng dẫn

Cập nhật 07/10/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger