1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
  4. Báo cáo quyết toán
  5. Báo cáo B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động
  6. Tôi in báo cáo B01/BCQT các chỉ tiêu Nguồn hoạt động khác được để lại không lên số liệu thì phải làm thế nào?

Tôi in báo cáo B01/BCQT các chỉ tiêu Nguồn hoạt động khác được để lại không lên số liệu thì phải làm thế nào?

Biểu hiện: Đơn vị thu nguồn học phí, thu nguồn xây dựng, thu liên kết, thu viện phí… nhưng in báo cáo B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động không lên số liệu.

Bạn kiểm tra theo 4 nguyên nhân sau:

Nguyên nhân 1: Khi in báo cáo B01/BCQT, tại bảng Tham số báo cáo, bạn chưa tích vào ô Bao gồm số liệu hoạt động SXKD hoặc Chỉ hiển thị số liệu hoạt động SXKD.

Giải pháp 1: Khi in báo cáo B01/BCQT – Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động, tại phần Tham số báo cáo, bạn tích chọn vào 1 trong 2 ô:

  • Bao gồm số liệu hoạt động SXKD: Chương trình sẽ lấy cả số liệu của các nguồn ngân sách, nguồn viện trợ… và cả nguồn khác (chính là nguồn học phí, nguồn thu khác,…) lên báo cáo.
  • Hoặc chỉ hiển thị số liệu hoạt động SXKD: Báo cáo sẽ chỉ hiển thị số liệu của Nguồn khác (nguồn học phí, nguồn thu khác,…) lên báo cáo, và không hiển thị số liệu của các nguồn ngân sách, viện trợ….

Khi đó, báo cáo sẽ hiển thị số liệu Nguồn học phí vào phần Nguồn hoạt động khác được để lại.

Nguyên nhân 2: Do hạch toán nhầm nguồn (đúng phải hạch toán nguồn chi tiết thuộc Nguồn khác, nhưng lại đang hạch toán vào nguồn chi tiết thuộc nguồn phí, lệ phí để lại,..)

Giải pháp 2: Bạn kiểm tra theo hướng dẫn tại đây

Nguyên nhân 3: Do thiết lập và nhập liệu chưa đúng quy trình

Giải pháp 3: Bạn tham khảo hạch toán thu, chi theo hướng dẫn tại đây

Nguyên nhân 4: Do số dư năm trước chuyển sang chưa nhập chi tiết theo nguồn

Giải pháp 4: Bạn kiểm tra theo hướng dẫn tại đây

 

 

Cập nhật 19/09/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger