1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R4
  4. Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

1. Mục đích

Giúp kế toán in được Mẫu số C2-05a/NS: Giấy nộp trả kinh phí (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R4, kế toán có thể in được Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng (Nghị định 11/2020/NĐ-CP) trên các giao diện sau:

Rút dự toán tiền mặt Chuyển khoản kho bạc Phiếu thu rút dự toán nhập quỹ Phiếu chi Bảng kê chứng từ thanh toán đã cấp dự toán Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại
Rút dự toán chuyển khoản Chuyển khoản kho bạc trả lương Phiếu thu rút tiền gửi ngân hàng, kho bạc Chi tiền gửi Bảng kê chứng từ thanh toán chưa cấp dự toán
Rút dự toán tiền gửi Chuyển khoản kho bạc vào tài khoản tiền gửi Chi tiền gửi mua VTHH Bảng kê chứng từ thanh toán ghi thu – ghi chi
Rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm Chuyển khoản trả lương Chi tiền gửi mua TSCĐ Bảng kê chứng từ thanh toán thực chi
Chuyển khoản thanh toán bảo hiểm Bảng kê chứng từ khác

Ví dụ trên Bảng kê chứng từ thanh toán đã cấp dự toán:

  • Nhấn In\Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

  • Chương trình in mẫu như sau:

Cập nhật 28/08/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger