1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
  4. Báo cáo tài chính
  5. B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động
  6. Chỉ tiêu Thặng dư/thâm hụt Mã số 50 trên B02/BCTC không khớp với số dư cuối kỳ TK 421 trên S05-H hoặc Mã số 72 trên B01/BCTC thì làm thế nào?

Chỉ tiêu Thặng dư/thâm hụt Mã số 50 trên B02/BCTC không khớp với số dư cuối kỳ TK 421 trên S05-H hoặc Mã số 72 trên B01/BCTC thì làm thế nào?

Vấn đề

Chỉ tiêu Thặng dư/thâm hụt (Mã số 50) trên B02/BCTC không bằng số dư cuối kỳ TK 421 trên S05-H hoặc với chỉ tiêu thặng dư/thâm hụt (Mã số 72) trên B01/BCTC.

Nguyên nhân:

  • Chỉ tiêu mã số 72 (B01/BCTC) – Thặng dư/thâm hụt luỹ kế lấy số dư Nợ hoặc Có cuối kỳ của TK 421 trên S05-H: Bảng cân đối số phát sinh
  • Chỉ tiêu mã số 50 (B02/BCTC) – Thặng dư/thâm hụt trong năm phản ánh chênh lệch giữa doanh thu và chi phí phát sinh trong năm và không bị ảnh hưởng bởi các bút toán phân phối lợi nhuận (trích lập/ bổ sung quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng,…) và số dư lợi nhuận từ năm trước mang sang.

=> Như vậy, nếu trong năm đơn vị có phát sinh các khoản phân phối lợi nhuận trong năm, hoặc TK 421 có số dư năm trước chuyển sang thì 2 chỉ tiêu này sẽ lệch nhau đúng bằng khoản phân phối lợi nhuận, hoặc phần số dư đó và báo cáo như vậy vẫn đúng.

 

Cập nhật 16/10/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger