1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
  4. Báo cáo tài chính
  5. B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính
  6. Khi xuất khẩu BCTC để gửi đơn vị cấp trên, chương trình báo có phát sinh số liệu chỉ tiêu Phải thu nội bộ hoặc Phải trả nội bộ… thì phải làm thế nào?

Khi xuất khẩu BCTC để gửi đơn vị cấp trên, chương trình báo có phát sinh số liệu chỉ tiêu Phải thu nội bộ hoặc Phải trả nội bộ… thì phải làm thế nào?

Vấn đề

Khi xuất khẩu báo cáo B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính thì chương trình báo xuất khẩu không thành công do Báo cáo B01/BCTC có phát sinh số liệu ở chi tiêu phải thu nội bộ, hoặc phải trả nội bộ:

Giải thích

Theo hướng dẫn lập báo cáo B01/BCTC tại Thông tư 107/2017/TT-BTC, báo cáo tài chính của đơn vị khi phát hành thì không trình bày chỉ tiêu phải thu nội bộ, và phải trả nội bộ, nên để báo cáo đúng đắn trước khi nộp lên cấp trên thì đơn vị cần triệt tiêu số phải thu nội bộ và phải trả nội bộ đi.

Giải pháp

– Nếu phải thu nội bộ và phải trả nội bộ bằng nhau => thì đơn vị hạch toán bút toán bù trừ công nợ giữa phải thu nội bộ và phải trả nội bộ của các đơn vị trực thuộc để lên báo cáo đơn vị cho đúng.

– Nếu phải thu nội bộ và phải trả nội bộ không bằng nhau => kiểm tra lại hạch toán để phản ánh đúng nghiệp vụ phát sinh.

  • Ví dụ đơn vị có khoản được cấp trên cấp về khoản thu hộ KP công đoàn, thì cần theo dõi ở TK 338, chứ không phải là TK 336.
  • Lưu ý Tài khoản 136, 336 chỉ phản ánh các khoản phải thu nội bộ, phải trả nội bộ giữa đơn vị với đơn vị cấp dưới hoặc giữa đơn vị cấp dưới với nhau.
Cập nhật 19/09/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger