1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
  4. Báo cáo tài chính
  5. B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính
  6. Vấn đề 3: Tại sao chỉ tiêu Khấu hao và hao mòn lũy kế (Mã số 33, 37) lại bị âm?

Vấn đề 3: Tại sao chỉ tiêu Khấu hao và hao mòn lũy kế (Mã số 33, 37) lại bị âm?

Giải thích

Do đây là chỉ tiêu điều chỉnh giảm tài sản và lấy theo số dư có TK 214 nên theo TT 107/2017/TT-BTC hướng dẫn lập Báo cáo tài chính sẽ được thể hiện là số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn.

Cập nhật 27/08/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger