1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
  4. Báo cáo tài chính
  5. B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính
  6. Vấn đề 2: Cột Cuối kỳ chỉ tiêu Tổng tài sản không bằng Tổng nguồn vốn

Vấn đề 2: Cột Cuối kỳ chỉ tiêu Tổng tài sản không bằng Tổng nguồn vốn

Nguyên nhân

Có số dư cuối kỳ ở các TK doanh thu, chi phí (TK 511, 531, 611, 614, 642…).

Giải pháp

Vào Báo cáo\Sổ kế toán\S05-H: Bảng cân đối phát sinh để kiểm tra số dư các TK đầu 5, 6, 7, 8, 9. Nếu các TK này vẫn còn số dư thì đơn vị xoá chứng từ xác định kết quả hoạt động (nếu đã lập) và lập lại theo hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 27/08/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger